4/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014
ikona P
Číslo předpisu 4/2016 Sb.
Částka 1
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 10. 12. 2015
Rozeslán dne 8. 1. 2016
Platnost od 8. 1. 2016
Účinnost od 23. 1. 2016
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014.
Energetický regulační úřad uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů předaných provozovateli soustav operátorovi trhu celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu v České republice ke dni 31. prosince 2014.
Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014 činil 5 932 809.