57/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
ikona P
Číslo předpisu 57/2019 Sb. m. s.
Částka 38
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 16. 3. 2018
Rozeslán dne 10. 12. 2019
Platnost od 1. 1. 2020
Účinnost od 25. 12. 2019
Provádí předpis 47/2006 Sb. m. s.
Anotace

Sjednání Protokolu o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. října 2017 byl v Lillafüred přijat Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, vyhlášené pod č. 47/2006 Sb. m. s.

Jménem České republiky byl Protokol podepsán v Kyjevě dne 16. března 2018.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Ukrajiny, depozitáře Protokolu, dne 3. října 2019.

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 26 odst. 3 s odkazem na článek 21 odst. 3 Rámcové úmluvy dne 1. ledna 2020 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.