138/1996 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státáních orgánů a soudců
ikona P
Číslo předpisu 138/1996 Sb.
Částka 41
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 4. 1996
Rozeslán dne 24. 5. 1996
Platnost od 24. 5. 1996
Účinnost od 24. 5. 1996
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 100/1993 Sb., 236/1995 Sb.
Novelizován předpisem 264/2006 Sb.