673/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem
ikona P
Číslo předpisu 673/2004 Sb.
Částka 229
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 21. 12. 2004
Rozeslán dne 30. 12. 2004
Platnost od 30. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 31. 12. 2006
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 542/2005 Sb.
Zrušen předpisem 524/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem.
Součástí pravidel pro organizování trhu s plynem je organizace přepravy plynu, distribuce plynu a uskladňování plynu, vyrovnávání, vyhodnocení a vypořádání odchylek a postup při změně dodavatele plynu.
Dále vyhláška upravuje způsob vyrovnávání, vyhodnocení a vypořádání odchylek a postup při změně dodavatele plynu. Společné ustanovení V distribuční soustavě, která není propojena s plynárenskou soustavou České republiky, zajišťuje obchodní a fyzické vyrovnávání odchylek tento provozovatel distribuční soustavy.
Účinnost 1.1.2005.