3/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
ikona P
Číslo předpisu 3/2012 Sb.
Částka 1
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 11. 2011
Rozeslán dne 5. 1. 2012
Platnost od 5. 1. 2012
Účinnost od 5. 1. 2012
Novelizuje předpis 455/2009 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku.

  • Změny jsou provedeny v příloze č. 1 části A.

Účinnost změn 5.1.2012.