299/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 299/2009 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Platnost do 31. 12. 2012
Novelizuje předpis 569/1991 Sb.
Zrušen předpisem 503/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • §1, §2 (změny),
 • §3 a §4 včetně poznámky pod čarou č. 4a - nové znění,
 • §5 až §8 se zrušují,
 • §9 - nové znění,
 • §10, §11 (změny),
 • §12 se zrušuje,
 • §13, §14, §14a (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti rozhodnutí, kterými byli jmenováni členové presidia a členové výkonného výboru Pozemkového fondu České republiky do těchto funkcí.
 2. Do doby jmenování ředitele Pozemkového fondu České republiky plní funkci ředitele dosavadní předseda výkonného výboru Pozemkového fondu České republiky a do doby jmenování náměstků ředitele plní tyto funkce dosavadní místopředsedové výkonného výboru.
 3. Vláda jmenuje ředitele Pozemkového fondu nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Ředitel Pozemkového fondu České republiky vydá organizační řád upravující vnitřní organizační členění tohoto fondu nejpozději do 60 dnů ode dne jeho jmenování vládou.

Účinnost změn 1.1.2010.