113/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 113/2020 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 3. 2020
Rozeslán dne 24. 3. 2020
Platnost od 24. 3. 2020
Účinnost od 1. 6. 2020
Novelizuje předpis 159/1999 Sb., 211/2000 Sb., 248/2000 Sb., 378/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodné ustanovení

  • Změna v §11 v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
  • Změny v §10f odst. 1 až 3, §10g odst. 4 a 5, §10h odst. 1 a 2 a v §10i odst. 2 v zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.
  • Změna zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů).

Změny v ustanoveních:

  • změna názvu zákona,
  • §1 (změny).