365/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 365/2017 Sb.
Částka 128
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 10. 2017
Rozeslán dne 7. 11. 2017
Platnost od 7. 11. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 349/1999 Sb., 150/2002 Sb., 198/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • §1, §2 (změny).
  • Změna v §26 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §35 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • §1 (změny),
  • vkládá se nový §21d.