256/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 256/2014 Sb.
Částka 107
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 10. 2014
Rozeslán dne 19. 11. 2014
Platnost od 19. 11. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb., 48/1997 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §13 (změny),
  • §16a "Regulační poplatky" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 53 až č. 59 - nové znění,
  • §16b, §18, §32, §40, §53 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 3. novely.

 • Změna v §5 písm. e) a §7 odst. 1 písm. a) zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "regulační poplatky a" zrušují.

Čl. IV - Přechodné ustanovení >>

 • Změna v §13 písm. e) a §17 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "regulační poplatky a" zrušují.

Čl. VI - Přechodné ustanovení >>