505/1991 Sb. - Vyhláška o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice
ikona P
Číslo předpisu 505/1991 Sb.
Částka 96
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 10. 1991
Rozeslán dne 5. 12. 1991
Platnost od 5. 12. 1991
Účinnost od 1. 1. 1992
Platnost do 31. 12. 1992
Ruší předpis 39/1991 Sb.
Provádí předpis 44/1974 Sb.
Novelizován předpisem 289/1992 Sb., 46/1993 Sb.
Zrušen předpisem 13/1993 Sb.