289/1992 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice
ikona P
Číslo předpisu 289/1992 Sb.
Částka 60
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 5. 1992
Rozeslán dne 18. 6. 1992
Platnost od 18. 6. 1992
Účinnost od 18. 6. 1992
Platnost do 29. 12. 1992
Novelizuje předpis 505/1991 Sb.
Zrušen předpisem 13/1993 Sb.