9/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
ikona P
Číslo předpisu 9/2000 Sb.
Částka 4
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 1. 2000
Rozeslán dne 28. 1. 2000
Platnost od 28. 1. 2000
Účinnost od 28. 1. 2000
Platnost do 31. 12. 2012
Provádí předpis 95/1999 Sb.
Zrušen předpisem 503/2012 Sb.