350/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 350/2009 Sb.
Částka 109
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 9. 2009
Rozeslán dne 9. 10. 2009
Platnost od 9. 10. 2009
Účinnost od 9. 10. 2009
Novelizuje předpis 159/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Změny:

  • v §2 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova ", s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení",
  • v §2 odst. 3 se za slova "v odstavci 2" vkládají slova ", která podává oznámení podle §9 až 11 a §12 odst. 2 evidenčnímu orgánu (§14 odst. 1),",
  • v §14 odst. 1 písm. g) a h) se slova "odst. 2 písm. f)" nahrazují slovy "odst. 2 písm. e)".

Účinnost změn 9.10.2009.