52/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 52/2012 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 1. 2012
Rozeslán dne 16. 2. 2012
Platnost od 16. 2. 2012
Účinnost od 17. 3. 2012
Novelizuje předpis 523/1992 Sb., 18/2004 Sb., 93/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 odst. 1, §3 odst. 1 písm. e) bodě 5, §4 odst. 3, §6 odst. 3, §8 odst. 2, §10 odst. 3 písm. a), §10 odst. 4, §11 odst. 2, nadpisu §18, §18 odst. 1, §28 odst. 2 písm. b), c), g), h), k) a l), §29a odst. 1 písm. b), §30 odst. 2 a odst. 3 písm. c) a d) a v §36b odst. 3 písm. a) se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §1 (další změny),
  • §22, §26, §28, §29, §36a (změny).
 • Změna v §5 odst. 4 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

Účinnost změn 17.3.2012.