291/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 291/2004 Sb.
Částka 95
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 4. 2004
Rozeslán dne 13. 5. 2004
Platnost od 13. 5. 2004
Účinnost od 1. 6. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodů č. 1, 4 a 9 nabývají účinnosti dnem 1.1.2006.
Platnost do 31. 12. 2014
Opraven předpisem REG 04125001
Novelizuje předpis 243/2001 Sb.
Zrušen předpisem 343/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • bod 1. V §2 se písmeno e) zrušuje a dosavadní písmena f), g), h), i), j) se označují jako písmena e), f), g), h), i) - změna s účinností dnem 1.1.2006.
  • §2 (změny),
  • §24 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2) a 2a) - nové znění,
  • bod 4. §26 se zrušuje - změna s účinností dnem 1.1.2006.
  • §28 (změny),
  • Příloha č. 13, č. 14 - nové znění,
  • bod 9. Příloha č. 16 se zrušuje - změna s účinností dnem 1.1.2006.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v Čl. II novely.
Účinnost změn dnem 1.6.2004, s výjimkou bodů č. 1, 4 a 9, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.