325/2014 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015
ikona P
Číslo předpisu 325/2014 Sb.
Částka 129
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 12. 2014
Rozeslán dne 23. 12. 2014
Platnost od 23. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců pro přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2015. Nákladové indexy jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.