161/2022 Sb. - Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření
ikona P
Číslo předpisu 161/2022 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 6. 2022
Rozeslán dne 22. 6. 2022
Platnost od 22. 6. 2022
Účinnost od 1. 7. 2022
Provádí předpis 94/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

Předmět úpravy

Ministerstvo stanoví oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření osobě, která je povinna podrobit se izolaci nebo karanténnímu opatření k ochraně před onemocněním COVID-19.