392/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 392/2021 Sb.
Částka 174
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 10. 2021
Rozeslán dne 22. 10. 2021
Platnost od 22. 10. 2021
Účinnost od 1. 11. 2021
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.11.2021, s výjimkou ustanovení a) čl. I bodů 21, 32 a bodu 36, pokud jde o přílohu č. 7, která nabývají účinnosti 1.1.2022, a b) čl. I bodu 16, které nabývá účinnosti 1.7.2022.
Novelizuje předpis 474/2000 Sb., 377/2013 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

účinnost od 1.1.2022

účinnost 1.7.2022

  • změna části §7.

Změny přílohy č. 1 a č. 3 vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

Čl. III - Závěrečné ustanovení.