377/2013 Sb. - Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
ikona P
Číslo předpisu 377/2013 Sb.
Částka 149
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 11. 2013
Rozeslán dne 29. 11. 2013
Platnost od 29. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Ruší předpis 274/1998 Sb., 476/2000 Sb., 473/2002 Sb., 399/2004 Sb., 91/2007 Sb., 353/2009 Sb.
Provádí předpis 156/1998 Sb.
Novelizován předpisem 131/2014 Sb., 229/2017 Sb., 392/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 156/1998 Sb., o hnojivech.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje způsob

  1. skladování hnojiv a pomocných látek a kapacitu skladovacích prostor,
  2. používání hnojiv a pomocných látek na zemědělské půdě a lesních pozemcích,
  3. vedení evidence o použití hnojiv, pomocných látek a upravených kalů,
  4. hlášení o používání upravených kalů.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
  2. Vyhláška č. 476/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
  3. Vyhláška č. 473/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb.
  4. Vyhláška č. 399/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Vyhláška č. 91/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Vyhláška č. 353/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost 1.1.2014.