229/2008 Sb. - Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
ikona P
Číslo předpisu 229/2008 Sb.
Částka 73
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 6. 2008
Rozeslán dne 30. 6. 2008
Platnost od 30. 6. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Ruší předpis 411/2004 Sb.
Provádí předpis 378/2007 Sb.
Novelizován předpisem 252/2018 Sb., 180/2019 Sb., 461/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje

  1. pravidla správné výrobní praxe a správné distribuční praxe,
  2. povolování výroby a distribuce léčivých přípravků, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autogenních vakcín, jakož i změn vydaných povolení,
  3. vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 411/2004 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autogenních vakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří (vyhláška o výrobě a distribuci léčiv), se zrušuje.

Účinnost 1.7.2008.