75/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 75/2011 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 3. 2011
Rozeslán dne 25. 3. 2011
Platnost od 25. 3. 2011
Účinnost od 25. 3. 2011
Novelizuje předpis 378/2007 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
Změny v ustanoveních:

 • v §1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Evropských společenství (dále jen "Společenství")" a slovo "Společenství" nahrazují slovy "Evropská unie",
 • v §1 odst. 1 písm. c), §2 odst. 2 písm. g), §3 odst. 2, §5 odst. 5, §9 odst. 1 písm. e), §9 odst. 2 písm. b), §9 odst. 3, 8 a 10, §11 písm. i) a m), §13 odst. 2 písm. a) bodě 9, §13 odst. 3 písm. e), f) a k), §22 odst. 3 písm. b), §24 odst. 5 písm. b), §25 odst. 1 písm. b), §26 odst. 5 písm. p), §27 odst. 6 písm. b), §27 odst. 10, §29 odst. 1, §31 odst. 5 písm. a) bodě 4, §31 odst. 5 písm. h), §31 odst. 6 a 10 písm. d) a f), §31 odst. 11, §35 odst. 2, 3 a 10, §37 odst. 2 a 4, §40 odst. 2 písm. b), §41 odst. 6, §42 odst. 2 a 7, nadpisu §43 a §43, §44 odst. 2, §47 odst. 1, §49 odst. 1, 2 a 5, §51 odst. 1, §56 odst. 8, §57 odst. 4 a 5, §60 odst. 5 písm. a), §67 odst. 4 písm. i), §67 odst. 7, §70 odst. 2, §73 odst. 4 písm. b), §74 odst. 14, §75 odst. 1 písm. b) bodě 1, §77 odst. 1 písm. i), §77 odst. 5 písm. a) bodě 4, §87 odst. 1 písm. d), §90 odst. 2 a 3, §91 odst. 2 písm. c) a d), §92 odst. 7 a 8, §93 odst. 1, §94 odst. 4, §96 odst. 4 a 8, §99 odst. 1 písm. c), §103 odst. 1 písm. a) a b), §103 odst. 3 a 5 písm. e), §103 odst. 11 písm. b), §103 odst. 13, §108 odst. 1 písm. a) a c), §108 odst. 2 písm. e), a §112 odst. 3 písm. b) bodě 4 se slovo "Společenství" nahrazuje slovy "Evropské unie",
 • §2 (další změny),
 • §13, §16 (změny),
 • §24a se zrušuje,
 • §25, §26 (změny),
 • v §26 odst. 5 písm. s), §27 odst. 2 písm. b), §30 odst. 3 písm. d) a e), §30 odst. 4, §65 odst. 3, §66 odst. 1 písm. b), §91 odst. 2 písm. a), §92 odst. 1, §94 odst. 2 a 6, §95 odst. 2 a §96 odst. 1 se slova "ve Společenství" nahrazují slovy "v Evropské unii",
 • §27 (další změny),
 • §42 (změny),
 • v §50 a §92 odst. 6 se slova "předpisem Společenství" nahrazují slovy "předpisem Evropské unie" a slova "ve Společenství" se nahrazují slovy "v Evropské unii",
 • §66, §74, §77, §88 (změny).

Účinnost změn 25.3.2011.