60/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 60/2004 Sb.
Částka 20
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 1. 2004
Rozeslán dne 13. 2. 2004
Platnost od 13. 2. 2004
Účinnost od 13. 2. 2004
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 350/2002 Sb.
Zrušen předpisem 597/2006 Sb.
Anotace Změna nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Změny v ustanoveních: §5, §6, v příloze č. 1, č. 2, doplňuje se příloha č. 11. Účinnost změn 13.2.2004.