469/2017 Sb. - Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
ikona P
Číslo předpisu 469/2017 Sb.
Částka 169
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 12. 2017
Rozeslán dne 28. 12. 2017
Platnost od 28. 12. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví jednací řád Dozorčího orgánu a pravidla hospodaření se zvláštním účtem.