332/2013 Sb. - Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
ikona P
Číslo předpisu 332/2013 Sb.
Částka 129
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 10. 2013
Rozeslán dne 25. 10. 2013
Platnost od 25. 10. 2013
Účinnost od 1. 11. 2013
Provádí předpis 73/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí stanoví vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.
Vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka je uveden v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.11.2013.