201/1990 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích
ikona P
Číslo předpisu 201/1990 Sb.
Částka 35
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 17. 5. 1990
Rozeslán dne 18. 5. 1990
Platnost od 18. 5. 1990
Účinnost od 18. 5. 1990
Platnost do 30. 12. 1992
Novelizuje předpis 146/1984 Sb.
Zrušen předpisem 357/1992 Sb.