212/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví způsob zevního označení a vzor služebního průkazu vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie
ikona P
Číslo předpisu 212/2003 Sb.
Částka 77
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 7. 2003
Rozeslán dne 25. 7. 2003
Platnost od 25. 7. 2003
Účinnost od 1. 8. 2003
Platnost do 30. 9. 2013
Ruší předpis 58/1996 Sb., REG 963502
Provádí předpis 124/1992 Sb.
Zrušen předpisem 300/2013 Sb.