304/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 136/94 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/92 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/96 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 304/2000 Sb.
Částka 85
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 8. 2000
Rozeslán dne 7. 9. 2000
Platnost od 7. 9. 2000
Účinnost od 7. 9. 2000
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 136/1994 Sb.
Zrušen předpisem 575/2006 Sb.