399/2016 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
ikona P
Číslo předpisu 399/2016 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 12. 2016
Rozeslán dne 12. 12. 2016
Platnost od 12. 12. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců pro přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2017.