484/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2006
ikona P
Číslo předpisu 484/2005 Sb.
Částka 169
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 12. 2005
Rozeslán dne 15. 12. 2005
Platnost od 15. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2006.
Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2006 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2006.