225/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 225/2003 Sb.
Částka 79
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 6. 2003
Rozeslán dne 31. 7. 2003
Platnost od 31. 7. 2003
Účinnost od 20. 8. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 29/2000 Sb., 151/2000 Sb.
Novelizován předpisem 127/2005 Sb.