297/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 297/2017 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 8. 2017
Rozeslán dne 19. 9. 2017
Platnost od 19. 9. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bod 1 nabývá účinnosti 1.1.2019 a ustanovení čl. I bod 2 nabývá účinnosti 1.1.2020.
Novelizuje předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • bod 1. - změny s účinností od 1.1.2019
    • v §3c odst. 1 se částka "6 259 Kč" nahrazuje částkou "7 540 Kč",
  • bod 2. - změny s účinností od 1.1.2020
    • v §3c odst. 1 se částka "7 540 Kč" nahrazuje částkou "7 903 Kč",
  • §21d, §21e (změny).