282/2019 Sb. - Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 282/2019 Sb.
Částka 121
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 1. 11. 2019
Rozeslán dne 6. 11. 2019
Platnost od 6. 11. 2019
Účinnost od 6. 11. 2019
Novelizuje předpis 188/2009 Sb.
Provádí předpis 95/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví upravuje

a) složení zkušební komise pro zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, závěrečnou zkoušku nástavbového oboru, závěrečnou zkoušku funkčního kurzu a

b) zkušební řád zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni, atestační zkoušky, závěrečné zkoušky nástavbového oboru a závěrečné zkoušky funkčního kurzu.

§31 - Společná a přechodná ustanovení

Změna vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů).

Změny v ustanoveních:

  • změna názvu vyhlášky,
  • §1 - nové znění,
  • část druhá (§2 - §7) se zrušuje,
  • §16 (změny).