211/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor
ikona P
Číslo předpisu 211/2014 Sb.
Částka 89
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 9. 2014
Rozeslán dne 2. 10. 2014
Platnost od 2. 10. 2014
Účinnost od 3. 10. 2014
Poznámka k účinnosti Účinnost do 31.12.2014.
Platnost do 31. 12. 2014
Ruší předpis 211/2014 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Zrušen předpisem 211/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Předmět úpravy

1. Nařízení vlády v návaznosti na čl. 3 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat stanovuje rozsah a podmínky informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení.

2. Toto nařízení se vztahuje na

a) čerstvé ovoce druhu

1. broskve,

2. hrušky,

3. jablka,

4. jahody,

5. meruňky,

6. slívy a švestky a

7. třešně,

b) čerstvou zeleninu druhu

1. cibule a česnek,

2. mrkev, petržel kořenová a celer bulvový,

3. rajčata, papriky, okurky nakládačky a okurky salátové,

4. saláty, pekingské zelí a chřest,

5. zelí hlávkové, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice a kedluben,

c) ​brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní.

3. ​Toto nařízení se vztahuje pouze na případy, kdy místem určení je místo prvního příjmu, zacházení nebo manipulace s potravinou uvedenou v odstavci 2.

Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2014.