195/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
ikona P
Číslo předpisu 195/2005 Sb.
Částka 71
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 5. 2005
Rozeslán dne 26. 5. 2005
Platnost od 26. 5. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Platnost do 30. 9. 2012
Ruší předpis 440/2000 Sb.
Provádí předpis 258/2000 Sb.
Zrušen předpisem 306/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Zrušovací ustanovení:
Zrušuje se vyhláška č. 440/2000 Sb.
, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Účinnost 1.7.2005.