409/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 409/2000 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 10. 2000
Rozeslán dne 29. 11. 2000
Platnost od 29. 11. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Poznámka k účinnosti Čl. I bod 7, 8 a bod 10 (§ 8 odst. 3 zákona č. 147/96 Sb.) nabývají účinnosti dnem 1.7.2001.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 147/1996 Sb.
Novelizován předpisem 326/2004 Sb.