16/2009 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva
ikona P
Číslo předpisu 16/2009 Sb.
Částka 6
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 1. 2009
Rozeslán dne 16. 1. 2009
Platnost od 16. 1. 2009
Účinnost od 16. 1. 2009
Platnost do 31. 7. 2010
Provádí předpis 455/1991 Sb.
Novelizován předpisem 63/2010 Sb.
Zrušen předpisem 155/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva vnitra upravuje

  1. podmínky pro získávání odborné způsobilosti
    1. k provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob a koncesované živnosti služby soukromých detektivů,
    2. zaměstnance podnikatele provozujícího koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo koncesovanou živnost služby soukromých detektivů,
    3. fyzických osob, po nichž zákon vyžaduje osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost,
  2. způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku a osob nebo osoby vykonávající činnost služby soukromých detektivů a
  3. obsahovou náplň zkoušky.

Účinnost 16.1.2009.