114/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
ikona P
Číslo předpisu 114/2016 Sb.
Částka 44
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 3. 2016
Rozeslán dne 13. 4. 2016
Platnost od 13. 4. 2016
Účinnost od 13. 4. 2016
Novelizuje předpis 247/1995 Sb., 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 62/2003 Sb., 275/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a změna ostatních volebních zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
  • Změny jsou provedeny v příloze č. 3 zákona.
 • Změna zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
  • Změna je provedena v §4 zákona.
 • Změna zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
  • Změna je provedena v §26 zákona.
 • Změna zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.
  • Změna je provedena v §2 zákona.
 • Změna zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §2, §6, §11 a §71 zákona.