512/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu poštovního oprávnění
ikona P
Číslo předpisu 512/2005 Sb.
Částka 177
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 12. 2005
Rozeslán dne 28. 12. 2005
Platnost od 28. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Platnost do 31. 12. 2012
Ruší předpis 305/2003 Sb.
Provádí předpis 29/2000 Sb.
Zrušen předpisem 221/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).
Nařízením vlády se stanoví rozsah poštovního oprávnění.
Hmotnost poštovní zásilky určující, kdy není provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemnosti, vyhrazeno podle zákona o poštovních službách držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence, činí 50 g.
Částka určující, kdy není provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemnosti, vyhrazeno podle zákona o poštovních službách držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence, činí 18 Kč.

Zrušuje se nařízení vlády č. 305/2003 Sb., kterým se stanoví rozsah poštovního oprávnění.

Účinnost 1.1.2006.