ikona Pikona R
278/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
278/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 278/2019 Sb.
Částka 120
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 10. 2019
Rozeslán dne 6. 11. 2019
Platnost od 6. 11. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 13, které nabývá účinnosti 1.1.2021.
Novelizuje předpis 565/1990 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodné ustanovení