ikona Pikona R
543/2006 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
543/2006 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 543/2006 Sb.
Částka 176
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 11. 2006
Rozeslán dne 13. 12. 2006
Platnost od 13. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Skalická Morávka a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět úpravy

  1. Vyhlašuje se Národní přírodní památka Skalická Morávka.
  2. Důvodem zvláštní ochrany je zachování úseku přirozeného divočícího toku řeky Morávky ve štěrkových náplavech s charakteristickými společenstvy a doprovodnými přirozenými lesními porosty, na které jsou vázány populace vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Účinnost 1.1.2007.