ikona Pikona R
287/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
287/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 287/2009 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 4. 9. 2009
Novelizuje předpis 21/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §5a, §16, §26 (změny),
  • vkládají se nové §26ba a §26bb,
  • §28, §29 (změny),
  • vkládají se nové §29a až §29c včetně poznámky pod čarou č. 6i,
  • §30, §33, §34, §38d, §38e (změny).

Účinnost změn 4.9.2009.