ikona Pikona R
EU - 32016R0679 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP)

Sestaveno k datu 18. 4. 2024
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 32016R0679 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP)
ikona P
Celex 32016R0679
Sektor 3
Rok 2016
Deskriptor R
Pořadové čislo 679
Přijat 27. 4. 2016
Zveřejněn 4. 5. 2016
Ruší předpis 31995L0046
Opravován předpisem 32016R0679R(02)
Skupiny 15.20.20 - Informace, vzdělávání a zastupování spotřebitelů, 19.40 - Programy