EU - 32016R0679R(02) - Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016)
ikona P
Celex 32016R0679R(02)
Sektor 3
Rok 2016
Deskriptor R
Pořadové čislo 679
Přijat 27. 4. 2016
Zveřejněn 23. 5. 2018
Opravuje předpis 32016R0679