ikona Pikona R
12/2016 Sb. - Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
12/2016 Sb. - Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
ikona P
Číslo předpisu 12/2016 Sb.
Částka 4
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 8. 1. 2016
Rozeslán dne 19. 1. 2016
Platnost od 19. 1. 2016
Účinnost od 20. 1. 2016
Provádí předpis 21/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách.
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje vzor informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta pro potřeby informování klientů podle §11 odst. 2, 3, 4 a 6 zákona o bankách.