ikona Pikona R
289/2022 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
289/2022 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 289/2022 Sb.
Částka 135
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 9. 2022
Rozeslán dne 30. 9. 2022
Platnost od 30. 9. 2022
Účinnost od 1. 10. 2022
Novelizuje předpis 595/2006 Sb.
Provádí předpis 99/1963 Sb., 117/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Nařízením vlády se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení.

Změna §4 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.