ikona Pikona R
Zrušený - 381/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
381/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
ikona P
Číslo předpisu 381/2010 Sb.
Částka 138
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 12. 2010
Rozeslán dne 17. 12. 2010
Platnost od 17. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 31. 12. 2017
Novelizuje předpis 564/2006 Sb.
Ruší předpis 447/2000 Sb.
Zrušen předpisem 341/2017 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a zrušení nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §3 až §5 (změny),
  • §6 "Zvláštní způsob určení platového tarifu" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje,
  • vkládá se nový §6a "Smluvní plat" včetně nadpisu,
  • §8 (změny),
  • vkládají se nové přílohy č. 4 a č. 5,
  • dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 6,
  • v (přečíslované) příloze č. 6 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Jestliže byl zaměstnanec výjimečně zařazen do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, na základě §3 odst. 3 nebo 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, posuzuje se doba a podmínky pro výjimečné zařazení tohoto zaměstnance podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III - Závěrečné ustanovení
Zrušuje se nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

Účinnost změn 1.1.2011.