ikona Pikona R
106/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/99 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
106/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/99 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 106/2007 Sb.
Částka 40
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 4. 2007
Rozeslán dne 11. 5. 2007
Platnost od 11. 5. 2007
Účinnost od 1. 3. 2008
Novelizuje předpis 329/1999 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §3 odst. 1, §7 písm. b), §10 odst. 1 písm. a), §10 odst. 2 písm. a) a v §29 odst. 2 písm. b) bodě 10 se číslo "15" nahrazuje číslem "10",
  • v §3 odst. 1, §7 písm. b) a v §29 odst. 2 písm. b) bodě 10 se slovo "průkazu" nahrazuje slovem "dokladu",
  • §5, §7, §9, §10, §29a (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, smí tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.

 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části IX v položce 115,
  • v části XII v položce 157.

Účinnost změn 1.3.2008.