ikona Pikona R
70/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
70/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les
ikona P
Číslo předpisu 70/2005 Sb.
Částka 20
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 1. 2005
Rozeslán dne 17. 2. 2005
Platnost od 17. 2. 2005
Účinnost od 1. 8. 2005
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les.
Oblast tvoří pohoří Českého lesa při hranici se Spolkovou republikou Německo, s harmonicky utvářenou krajinou, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s vysokou čistotou prostředí a minimálním podílem narušených ploch.
Posláním oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejich přírodních zdrojů.

Účinnost 1.8.2005.