ikona Pikona R
60/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
60/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 60/2017 Sb.
Částka 21
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 1. 2017
Rozeslán dne 3. 3. 2017
Platnost od 3. 3. 2017
Účinnost od 18. 3. 2017
Novelizuje předpis 154/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Změny v ustanoveních:

  • v §1 odst. 1 úvodní části ustanovení, §3 odst. 3, §5 odst. 6 a 8, §6 odst. 5 a 6, §7 odst. 1 a 8, §8 odst. 4, §9 odst. 3 písm. b) a c), §21 odst. 2, §24 odst. 3 písm. h), §24 odst. 4 písm. b), §24 odst. 5, §24 odst. 6 písm. d), §29 odst. 2 a v §29b odst. 5 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §2 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6e - nové znění,
  • §5, §6 (změny),
  • §14 „Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 - nové znění,
  • vkládají se nové §14a „Zařazování druhu nebo plemene zvířete do Národního programu“ až §14h „Financování ochrany genetického zdroje zvířete“ včetně nadpisů,
  • §20, §23, §23b (změny),
  • §26 „Přestupky“ a §27 „Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §28, §29, §29b, §29e, §33 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení