ikona Pikona R
7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 7/2019 Sb.
Částka 3
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 12. 2018
Rozeslán dne 17. 1. 2019
Platnost od 17. 1. 2019
Účinnost od 1. 4. 2019
Novelizuje předpis 358/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodné ustanovení